Maand: augustus 2018

Handleiding registreren forum

Op de eerste bijeenkomst vandaag werden wat vragen gesteld over het forum en vooral over de registratie. Hieronder vindt u een beknopte stap-voor-stap weergave van het registratieproces.

Voor wie dit toch te moeilijk is, ben ik graag bereid hulp te bieden en zoals ook op de vergadering gemeld, zal ik graag zo af en toe voor geinteresseerden een middagje vrijmaken om u te leren hoe zo’n forum nu werkt en wat je er allemaal mee kunt doen.

Stap voor stap registratie:

Ga eerst in uw browser (internet bladerprogramma) naar het volgende adres toe: https://www.chanah.nl/forum of klik op de link “Het CHANAH forum” in de titelbalk van de website chanah.nl

 

 

U komt nu op de hoofdpagina van het CHANAH-forum terecht. In de knoppenbalk staan een aantal opties. U klikt nu op de knop “registreren” zoals hieronder getoond wordt. 

 

 

De eerstvolgende stap is het accepteren van een algemene gedragscode. 

 

 

En na het aanvaarden van de registratieovereenkomst kunt u uw details invullen op de volgende pagina.

 

 

Als er fouten zijn opgetreden kunt u deze nog corrigeren maar als alles goed is gegaan is hiermee het registratieproces tot een goed einde gebracht. U kunt pas inloggen en berichten plaatsen nadat uw aanmelding is goedgekeurd. U krijgt daarvan zo snel mogelijk bericht.

VERENIGING CHANAH officieel opgericht

De kogel is door de synagoge. Vanochtend een mijlpaal. Mike en Andy zijn bij de notaris geweest om de oprichtingsstatuten te tekenen.

Op de komende oprichtingsvergadering zullen vier potentiele bestuursleden zich voorstellen. (heeft u zich nog niet aangemeld, dan kan dat alsnog met een berichtje naar secretariaat@chanah.nl )

Wat ook in het verschiet zit zijn enige geplande bijeenkomsten, namelijk: 

  • Rosj Hasjanna samen vieren
  • Soekkot in de vorm van een leerdeeldag en
  • Hebreeuws in een korte cursus.

Voor 2019 zijn er legio plannen en deze kunt u binnenkort lezen.Niet vergeten op onze website te kijken.

Gast aan tafel voor de feestdagen – vraag en aanbod

Het forumbeheer heeft op verzoek van het bestuur in oprichting twee nieuwe boards toegevoegd aan het forum: “Gast aan tafel – aanbod” en “Gast aan tafel – vraag“. De bedoeling is om een of meerdere plekjes aan tafel aan te bieden aan mensen die alleen zijn met de feestdagen of aan mensen die nog nooit een feestdag hebben meegemaakt en een mogelijkheid bieden voor die mensen om te zoeken naar een gezin waar ze op een gezellige manier de feestdag kunnen meevieren. Rosh Hashanah, het joods nieuwjaar staat al voor de deur!

Er zijn vele manieren om de feestdagen te vieren uiteraard, van seculier via traditioneel tot orthodox, dus het is handig als mensen ook aangeven wat hun verwachtingspatroon en/of aanbod is. Leden kunnen dit onderling regelen via de persoonlijke berichten (PB) functie van het forum maar de Vereniging wil graag een platform bieden wat het makkelijker maakt om met elkaar af te spreken. Met de feestdagen is het een mitswe (goede daad) om een gast aan tafel te hebben natuurlijk maar het is ook een geweldige manier om joods cultureel erfgoed uit te dragen.

Viert u de feestdagen en heeft u een plekje (of meerdere plekjes) over aan tafel? Geef hier aan welke feestdag u viert, hoeveel gasten u kunt verwelkomen en hoe u de feestdag viert: seculier, traditioneel/masorti, religieus/orthodox. Geef ook aan of de uitnodiging alleen voor Chanah-leden is of dat u iedereen welkom heet. Bespreek uitnodiging inhoudelijk alleen via de persoonlijke berichten functie en geef even aan als de uitnodiging vol of niet meer geldig is.

Viert u de feestdagen maar bent u alleen of weet u niet hoe dat moet? Wilt u gewoon eens een viering in de huiselijke sfeer meemaken? Geef hier aan welke feestdag u wilt vieren, met hoeveel gasten u wilt komen en hoe u de feestdag denkt te vieren: seculier, traditioneel/masorti, religieus/orthodox. Bespreek uitnodiging inhoudelijk alleen via de persoonlijke berichten functie en geef even aan als verzoek reeds beantwoord is of niet meer geldig is.

Houdt details zoals adressen en tijden a.u.b. in de persoonlijke berichten, dit ter bescherming van uw privacy en die van uw gasten. Waar nodig, zal het forumbeheer assisteren/ingrijpen door berichten te anonimiseren.

Nieuwe functies op de website

Vandaag is de z.g. “Social media plugin” op de site geinstalleerd. U ziet ze onder een bericht staan als u dit met de link “lees meer” of door een klik op de titel van het bericht geopend heeft.

 

 

 

 

Voortaan kunt u met één enkele klik een artikel emailen, op Facebook, Google+, Pinterest of Twitter delen, met Whatsapp of Messenger naar iemand sturen. Ook kunt u kiezen om het bericht naar uw printer te sturen om het nog eens na te lezen of uit te delen. Op- of aanmerkingen zijn natuurlijk altijd welkom en u kunt deze eventueel op het forum achterlaten. U vindt het bijbehorende forum-topic hier.

 

Zo zien de social media knoppen er nu uit:

Van links naar rechts ziet u de knoppen voor Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, Whatsapp, Messenger, Email en printer.

 

Voortgangsverslag

Zowel voor de mensen die aanwezig waren op de vergadering van 10 juni als voor (potentiële) geïnteresseerden hieronder een update over de voortgang van Chanah (werktitel voorheen: vereniging Joods Alkmaar e.o.).

Zoals afgesproken in de bijeenkomst van 10 juni jl. hebben Andy en Mike via DoeHetZelfNotaris alle formaliteiten uitgevoerd voor de oprichting van de vereniging Chaweriem Noord-Holland Chanah. Binnenkort zullen zij ten kantore van VosGeerseReijntjes notarissen te Alkmaar de oprichtingsakte ondertekenen. Daarna zal de notaris zorgdragen voor inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Vervolgens kan een bankrekening worden geopend waarop de contributiegelden kunnen worden gestort.

Mike heeft inmiddels ook een domeinnaam laten registreren: www.chanah.nl met daaraan gekoppeld enkele e-mailadressen. Hij heeft een logo ontworpen en is begonnen met de bouw van een website. Een belangrijk onderdeel daarvan vormt het forum: een discussieplatform over uiteenlopende onderwerpen die gerelateerd zijn aan de doelstellingen van Chanah. De website is nog in een pril stadium, maar wie wil, kan vast een kijkje nemen.

Voor de oprichting van de vereniging was het noodzakelijk minimaal twee (tijdelijke) bestuursleden te vermelden, en dat zijn om praktische redenen Andy en Mike. Een ‘echt’ bestuur zal op de vergadering van zondag 26 augustus worden gekozen door de dan aanwezige leden. Andy stelt zich kandidaat voor het bestuur (evt in de positie van voorzitter), Mike niet – maar hij is wel bereid te blijven optreden als webmaster en systeembeheerder. 

Kandidaten voor het bestuur van Chanah roepen we op zich te melden. Dat kan persoonlijk bij Andy, of schriftelijk via secretariaat@chanah.nl, graag uiterlijk zondag 19 augustus. Uiteraard kunt u Andy ook in vertrouwen op mogelijke kandidaten attenderen.

Formeel hebben alleen (betalende) leden stemrecht. Op de vergadering van 26 augustus zal daarom een lijst liggen waarop u bij aanvang uw lidmaatschap voor dit jaar kunt bevestigen. We verwachten dat de contributie voor 2018 rond € 25 zal liggen. Dit bedrag zal voornamelijk worden besteed aan de oprichtingskosten van de vereniging. Deze kosten zijn nu voorgeschoten door Mike Bing, in het vertrouwen dat deze te zijner tijd zullen worden verrekend. 

Zoals gezegd vindt de volgende vergadering van Chanah plaats op zondag 26 augustus, aanvang 13 uur. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen, wilt u zich dan uiterlijk zondag 19 augustus afmelden? Uiteraard ontvangt u nog een definitieve uitnodiging met agenda en eventuele bijbehorende stukken.