Voortgangsverslag

Zowel voor de mensen die aanwezig waren op de vergadering van 10 juni als voor (potentiële) geïnteresseerden hieronder een update over de voortgang van Chanah (werktitel voorheen: vereniging Joods Alkmaar e.o.).

Zoals afgesproken in de bijeenkomst van 10 juni jl. hebben Andy en Mike via DoeHetZelfNotaris alle formaliteiten uitgevoerd voor de oprichting van de vereniging Chaweriem Noord-Holland Chanah. Binnenkort zullen zij ten kantore van VosGeerseReijntjes notarissen te Alkmaar de oprichtingsakte ondertekenen. Daarna zal de notaris zorgdragen voor inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Vervolgens kan een bankrekening worden geopend waarop de contributiegelden kunnen worden gestort.

Mike heeft inmiddels ook een domeinnaam laten registreren: www.chanah.nl met daaraan gekoppeld enkele e-mailadressen. Hij heeft een logo ontworpen en is begonnen met de bouw van een website. Een belangrijk onderdeel daarvan vormt het forum: een discussieplatform over uiteenlopende onderwerpen die gerelateerd zijn aan de doelstellingen van Chanah. De website is nog in een pril stadium, maar wie wil, kan vast een kijkje nemen.

Voor de oprichting van de vereniging was het noodzakelijk minimaal twee (tijdelijke) bestuursleden te vermelden, en dat zijn om praktische redenen Andy en Mike. Een ‘echt’ bestuur zal op de vergadering van zondag 26 augustus worden gekozen door de dan aanwezige leden. Andy stelt zich kandidaat voor het bestuur (evt in de positie van voorzitter), Mike niet – maar hij is wel bereid te blijven optreden als webmaster en systeembeheerder. 

Kandidaten voor het bestuur van Chanah roepen we op zich te melden. Dat kan persoonlijk bij Andy, of schriftelijk via secretariaat@chanah.nl, graag uiterlijk zondag 19 augustus. Uiteraard kunt u Andy ook in vertrouwen op mogelijke kandidaten attenderen.

Formeel hebben alleen (betalende) leden stemrecht. Op de vergadering van 26 augustus zal daarom een lijst liggen waarop u bij aanvang uw lidmaatschap voor dit jaar kunt bevestigen. We verwachten dat de contributie voor 2018 rond € 25 zal liggen. Dit bedrag zal voornamelijk worden besteed aan de oprichtingskosten van de vereniging. Deze kosten zijn nu voorgeschoten door Mike Bing, in het vertrouwen dat deze te zijner tijd zullen worden verrekend. 

Zoals gezegd vindt de volgende vergadering van Chanah plaats op zondag 26 augustus, aanvang 13 uur. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen, wilt u zich dan uiterlijk zondag 19 augustus afmelden? Uiteraard ontvangt u nog een definitieve uitnodiging met agenda en eventuele bijbehorende stukken.

0Shares